Pytania do eksperta

Expert.PLUGinEV@pollub.pl


Pytanie:
Jak długo będzie się ładować samochód elektryczny?
Odpowiedź:
Czas ładowania pojazdu zależy od pojemności akumulatorów i stanu ich rozładowania. Dla warunków ładowania stałym prądem ładowania, akumulator powinien zwiększyć stan naładowania o ponad 20 kWh w ciągu jednej godziny.

Pytanie:
Czy każdy samochód można naładować się z wykonanej przez was ładowarki?
Odpowiedź:
Aby pojazd elektryczny mógł być podłączony do stacji ładowania, musi być wyposażony w odpowiednie gniazda. Dla ładowania prądem stałym jest to gniazdo DC Combo (SAE CCS typ 2 EU), a dla prądem zmiennym SAE IEC 62196 typ 2 EU.

Pytanie:
Czy mogę podjechać na ul. Garbarską lub Nadbystrzycką i naładować swój samochód?
Odpowiedź:
Obecnie stacje mają charakter prototypowy i udostępniane są tylko do celów testowania dla upoważnionych przez konsorcjantów osób.

Pytanie:
Jak przebiega identyfikacja klienta?
Odpowiedź:
Identyfikacja klienta realizowana jest programowo. Upoważnieni przez konsorcjantów użytkownicy mają swój login i hasło.

Pytanie:
Czy czas ładowania prądem zmiennym zależy od typu pojazdu?
Odpowiedź:
Przy podłączeniu stacji ładowania do pojazdu przez wtyk prądu zmiennego, stacja ładowania dostarcza tylko energię elektryczną, ale nie decyduje o mocy ładowania. Z jaką mocą pojazd będzie ładowany zależy od przekształtników na pokładzie pojazdu oraz określonych przez klienta w komputerze pokładowym warunków ładowania.

Pytanie:
Po co stacja ładowania ma rozładowywać samochód elektryczny?
Odpowiedź:
Baterie pojazdu elektrycznego mogą być wykorzystywane jako zasobniki energii. Takie zastosowanie może być szczególnie korzystne w grupach prosumenckich, gdyż wówczas czerpiemy korzyści z wyprodukowanej przez prosumentów energii np. przez generatory fotowoltaiczne. Przewiduje się również chwilowe wykorzystanie zmagazynowanej energii przez operatorów sieci w przypadkach zagrożenia awaryjnymi wyłączeniami. Ten drugi przypadek może mieć znaczenie jeżeli powszechne będą zarówno pojazdy elektryczne jak i stacje z dwukierunkowym transferem energii, takie jak opracowana w prezentowanym projekcie.

Pytanie:
Czy rozładowanie akumulatorów jest niebezpieczne dla ich żywotności?
Odpowiedź:
Rozładowywanie akumulatorów w określonym przez producenta zakresie nie stwarza gorszych warunków ich pracy niż przy rozładowywaniu podczas jazdy. Stąd wykorzystanie ich jako zasobników energii wydaje się bardzo obiecującą funkcjonalnością. Każdy z nas ma doświadczenia z akumulatorami typu power bank. Zdecydowanie gorszą rzeczą od ich rozładowywania jest pozostawienie ich w bezczynności prowadzące do głębokiego rozładowania i szybkiej degradacji pojemności.

Pytanie:
Dlaczego właścicielowi samochodu elektrycznego ma sie opłacać rozładowywanie jego samochodu? Czy operator może to zrobić bez wiedzy właściciela?
Odpowiedź:
Usługa ładowania może być realizowana, jeżeli została przewidziana w umowie pomiędzy klientem a operatorem stacji. Aby dla klienta była ona opłacalna muszą powstać odpowiednie taryfy, a w tym zakresie prace jeszcze trwają. W przypadku rozładowania prosumenckiego, klient sam decyduje, czy w danej sytuacji korzystnie jest mu rozładować akumulatory pojazdu elektrycznego.

Pytanie:
W jaki sposób można zapoznać się z dokumentacją ładowarki?
Odpowiedź:
Dokumentacja stacji ładowania będzie dostępna dla różnych podmiotów po podpisaniu odpowiedniej licencji.

Pytanie:
Czy prawa do korzystania z dokumentacji dotyczą całej stacji ładowania, czy poszczególnych jej podzespołów?
Odpowiedź:
Dokumentacja może być udostępniana w zakresie stacji ładowania AC, ładowania DC lub szczegółowiej określonych podzespołów.

Pytanie:
Który z konsorcjantów jest właściwy do prowadzenia negocjacji w sprawie wdrożenia ładowarki i z kim należy zawrzeć umowę?
Odpowiedź:
Efekty projektu są wspólną własnością Konsorcjantów. Własność intelektualna chroniona jest prawami autorskimi do poszczególnych utworów oraz tajemnicą przedsiębiorstwa. Członkowie konsorcjum wypracowali ramowe zasady udzielania licencji na korzystanie z efektów projektu. W celu zapoznania się ze szczegółowymi warunkami prosimy o kontakt z Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej. 

Pytanie:
Ile wynoszą opłaty licencyjne?
Odpowiedź:
Kwoty opłat licencyjnych są uzależnione od indywidualnych ustaleń. Na ich wysokość wpływają, między innymi, liczba godzin wsparcia technicznego i jego zakre oraz liczba urządzeń planowanych do wyprodukowania przez Licencjobiorcę. 

Pytanie:
Kto może być stroną umowy licencyjnej?
Odpowiedź:
Stronami umowy będą poszczególni konsorcjanci projektu (Politechnika Lubelska i PGE) oraz podmiot gospodarczy zainteresowany uzyskaniem licencji.   

Pytanie:
Na czym polega integracja z infrastrukturą oświetleniową?
Odpowiedź:
Stacja ładowania wyposażona jest w słup i oprawę oświetleniową. Jest ona załączana wraz z oświetleniem całego parkingu, a jednocześnie może być wykorzystana do doświetlenia miejsca ładowania podczas podłączania i ładowania samochodu.

Pytanie:
Jak wygląda współpraca z siecią elektroenergetyczną?
Odpowiedź:
Do operatora sieci elektroenergetycznej przekazywane są informacje o pracy stacji ładowania np. aktualna moc ładowania, napięcia i prądy itp. Operator załącza oświetlenie. Może również w sytuacjach krytycznych ograniczyć moc ładowania lub odłączyć stację od zasilania.