Zaproszenie na Konferencję

Odbędzie się ona w dniu 28 sierpnia 2020 r. w godzinach 10:15-13:15. Podczas konferencji przedstawione zostaną rezultaty projektu badawczo-rozwojowego realizowanego w konsorcjum Politechnika Lubelska i PGE Dystrybucja S.A.

Celem konferencji jest zaprezentowanie rezultatów projektu „Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową”, dyskusja nt. cech funkcjonalnych i użytkowych opracowanej stacji transferu energii, zastosowanych rozwiązań technologicznych oraz warunków komercjalizacji.

W konferencji uczestniczyć będzie można osobiście lub zdalnie. Warunkiem uzyskania dostępu on-line jest zarejestrowanie się na stronie projektu http://pluginev.pollub.pl/, a po otrzymaniu linku przystąpienie do konferencji na portalu MS Teams. Osobiście przystąpić do konferencji będzie można w miarę wolnych miejsc w sali E212 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A.

Zapraszamy również do wcześniejszego uczestnictwa w wydarzeniach przed-konferencyjnych, polegających na wzięciu udziału w dyskusji off-line. Na państwa pytania kierowane na adres  
Expert.PLUGinEV@pollub.pl nasi eksperci udzielać będą odpowiedzi.


Wykonawcy projektu POIR.04.01.02-00-0052/16                                                                                                                     

Pobierz druk zaproszenia