Wykonawcy

Wojciech

Jarzyna

Kierownik B+R

Zespół badawczy Politechniki Lubelskiej

Dariusz

Czerwiński

Oprogramowanie interfejsu

Karol

Fatyga

Projekt i wykonanie przekształtnika DC/DC

Marcin

Górecki

Projekt konstrukcji mechanicznej

Robert

Jędrychowski

Układ automatyki zabezpieczeniowej i integracja z systemem SCADA

Krzysztof

Kolano

Integracja układów w strukturze wewnętrznej stacji ładowania

Paweł

Mazurek

Kompatybilność elektromagnetyczna

Dariusz

Zieliński

Koncepcja, projekt układów przekształtnikowych. Uruchomienie układu AC/DC i współudział w uruchomieniu DC/DC

Zespół PGE Dystrybucja S.A.

Michał

Fifowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostały personel badawczy Politechniki Lubelskiej

Sylwester Adamek

Mariusz Borowiec

Janusz Chojnowski

Damian Dobrzański

Andrzej Gradziuk

Piotr Filipek

Jerzy Józwik

Jan Kolano

Łukasz Kwaśny

Radosław Machlarz

Arkadiusz Tofil

Katarzyna Zielińska

Zespół zarządzający administracją projektu Politechniki Lubelskiej

Agnieszka Kluska

Izabela Fil

 

Komercjalizacja wyników projektu, Politechnika Lubelska

Paweł Chrapowicki