Kontakt

Kierownik B+R
dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL
t: +48 81 538 4339
e: w.jarzyna@pollub.pl

Kierownik Zarządzający Projektem
mgr Agnieszka Kluska
t: +48 81 538 4722
e: a.kluska@pollub.pl

Osoba oddpowiedzalna za www
Mariusz Borowiec
t: +48 81 538 4597
e: mariusz.borowiec@pollub.pl