Wybrane materiały źródłowe

 1. Wojciech Jarzyna, Dariusz Zieliński, K. Gopakumar, An evaluation of the accuracy of inverter sync angle during the grid’s disturbances, Metrology and Measurement Systems, 2020, vol. 27, nr 2, s. 355-371
 2. III Kongres producentów pojazdów elektrycznych i infrastruktury do ich ładowania, Warszawa, 21 marca 2019 r.
 3. W. Jarzyna, A survey of the synchronization process of synchronous generators and power electronic converters, Bulletin of the Polish Academy of Sciences.Technical Sciences, 2019, vol. 67, nr 6, s. 1069-1083
 4. Veera Venkata Subrahmanya Kumar Bhajana, Wojciech Jarzyna, Karol Fatyga, Dariusz Zieliński, Łukasz Kwaśny, PERFORMANCE OF A SiC MOSFET BASED ISOLATED DUAL ACTIVE BRIDGE DC-DC CONVERTER FOR ELECTRO-MOBILITY APPLICATIONS, Revue Roumaine Des Sciences Techniques. Serie Electrotechnique et Enegetique, 2019, vol. 64, nr 4, s. 383-390
 5. Karol Fatyga, Metody sterowania izolowaną przetwornicą DC-DC w układzie podwójnego mostka aktywnego, Wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki, inżynierii biomedycznej i budownictwa : prace doktorantów Politechniki Lubelskiej, 2019, s. 23-40
 6. Karol Fatyga, Łukasz Kwaśny, Poprawa sprawności izolowanej przetwornicy DC-DC poprzez zastosowanie prostowania synchronicznego, Interdyscyplinarne prace doktorantów Politechniki Lubelskiej– 2019, s. 95-108
 7. Karol Fatyga, Poprawa sprawności rezonansowej przetwornicy DC-DC poprzez zastosowanie miękkiej komutacji, Wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki, inżynierii biomedycznej i budownictwa : prace doktorantów Politechniki Lubelskiej– 2019, s.23-40
 8. Karol Fatyga, Łukasz Kwaśny, Bartłomiej Stefańczak, A comparison study of the features of DC-DC systems with Si IGBT and SiC MOSFET transistors, 2018, vol. 8, nr 2, s. 68-71
 9. Damian Dobrzański, Overview of currently used wireless electrical vehicle charging solutions, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska– 2018, vol. 8, nr 3, s. 47-50
 10. Dariusz Zieliński, Mikhail Tokovarov, Simulation and comparison of selected fast charger topologies, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2017, nr 3, s. 23-28
 11. Karol Fatyga, Bartłomiej Mroczek,  Charakterystyki pracy dwukierunkowej przetwornicy DC-DC do pojazdów elektrycznych i architektura jej komunikacji w systemie operatora sieci elektroenergetycznej, Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe, 2017, nr 3, s. 83-89
 12. Karol Fatyga, Dariusz Zieliński, Comparison of main control strategies for DC-DC stage of bidirectional vehicle charger, International Symposium on Electrical Machines (SME 2017), 2017, s. 1-4
 13. Damian Dobrzański, Overview and characteristics of the EV fast charging connector systems, Maszyny Elektryczne, Zeszyty Problemowe.- 2017, nr 3, s. 91-96