Konferencja PLUGinEV

 

Konferencja odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2020r w godz. 1015 – 1315 w sali E212 Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie.

Organizatorami konferencji są Politechnika Lubelska i PGE Dystrybucja S.A.- instytucje, które stanowią konsorcjum projektu NCBiR „Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową” (POIR.04.01.02-00-0052/16).

Zapraszamy do obejrzenia filmu o stacji ładowaniu PLUGinEV

Cele i sposób przeprowadzenia konferencji

Celem konferencji jest przedstawienie rezultatów projektu, dyskusja nt. cech funkcjonalnych i użytkowych stacji transferu energii, zastosowanych rozwiązań technologicznych oraz warunków komercjalizacji.

W konferencji uczestniczyć będzie można osobiście lub zdalnie. Warunkiem uzyskania dostępu on-line jest zarejestrowanie się na stronie projektu PLUGinEV.pollub.pl, a po otrzymaniu linku przystąpienie do konferencji na portalu MS Teams. Osobiście przystąpić do konferencji będzie można w miarę wolnych miejsc.

Zapraszamy do:

  • zapoznania się z programem konferencji
  • rejestracji, której można dokonać na stronie internetowej projektu PLUGinEV.pollub.pl w zakładce Menu Konferencji/ Rejestracja.
  • zadawania pytań
  • zapoznania się z materiałami źródłowymi