Strona projektu ładowarki samochodów elektrycznych

Przedmiotem projektu jest systemowe rozwiązanie polegające na zintegrowaniu infrastruktury oświetleniowej ze stacją dwukierunkowego szybkiego transferu energii pomiędzy siecią elektroenergetyczną a pojazdem elektrycznym. Poprzez interfejs konsumenta stacja ta komunikuje się z systemem rozliczeniowym i z systemem operatora sieci nN. Baterie pojazdów elektrycznych traktowane są jako dynamiczne zasobniki energii mogące w okresach szczytowych obciążeń wspomagać lokalną sieć. Takie rozwiązanie odpowiada strukturze smart grid. Jest ono zgodne priorytetami rozwoju RP w zakresie szybkiego rozwoju elektromobilności w Polsce.oraz tworzenia inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

Cele projektu

  • Stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilniści
  • Rozwój przemysłu
  • Stabilizacja sieci elektroenergetycznej

 

Dodaj komentarz