O projekcie

 

Projekt „Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową”
  • Oś priorytetowa: zwiększenie potencjału naukowo badawczego
  • Działania: Badania naukowe i prace rozwojowe
  • Podziałania: Regionalne agendy naukowo-badawcze
  • Okres realizacji projektu: od 01.06.2016 do 29.02.2020
  • Lider: Politechnika Lubelska
  • Partner: PGE Dystrybucja S.A.
  • Wartość projektu: 2.909.494,71 zł
Oczekiwane rezultaty
  • Opracowanie produktu, którym będzie prototypowa stacja do dwukierunkowego transferu energii zintegrowana z infrastrukturą oświetleniową spełniającą wymagania odbiornika energii elektrycznej oraz mikroźródła tej energii
  • Stworzenie praktycznych podstaw do wykorzystania energetycznego baterii akumulatorów samochodowych, w taki sposób aby tworzyły one rozproszony układ zasobników energii elektrycznej 
PLUGinEV-prezentacja otwarcia projektu
Link do strony partnera